§1

Informację ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Natalia Rączka poprzez Serwis.

§2

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Natalia Rączka z siedzibą w Krakowie przy ul. Niewodniczańskiego 50. NIP 6831975285 REGON 123170178. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

§3

Miejsce gromadzenia danych

Dane Osobowe pozyskiwane w serwisie www.krakmasaz.pl są przetwarzane i gromadzone na serwerach firmy Globtel Internet Szymon Hersztek, ul. Matecznikowa 2/1, 80-126 Gdańsk, NIP: 957-080-47-86 REGON: 192 519 144, w której administrator serwisu wykupuje hosting oraz certyfikat zabezpieczający SSL.

§4

Zabezpieczenia

Domena krakmasazy.pl jest chroniona szyfrowanym połączeniem za pomocą certyfikatu SSL.

§5

Zgoda użytkownika strony

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

§6

Sposoby pozyskiwania danych

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach kontaktowych informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” - patrz polityka plików “cookies”.

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika

§7

Cel przetwarzania danych

Dane podane w formularzach kontaktowych są przetwarzane w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

§8

Wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

§9

Wgląd do danych osobowych

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

§10

Zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

§11

Linki do innych stron w serwisie

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.krakmasaz.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce – „kontakt”.

§12

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych powyższymi postanowieniami mają zastosowanie przepisy zawarte w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz wszelkie ustawy wprowadzające zmiany w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922).

pl_PLPolish
en_USEnglish pl_PLPolish